گام نخست

گام نخست؛ تامین نظر شما در حوزه قیمت گذاری خدمات‌مان است. اگر از مشخصات فنی درخواست خویش آگاهید و یا اگر نیاز به مشاوره در امور تبلیغاتی دارید لطفا با ما تماس بگیرید.

ارتباط با ما

 

ماموریت

کانون آگهی دهکده تبلیغات، با در اختیار داشتن مجموعه ای کامل و یکپارچه، با اتکا به دانش فنی و تجربه سالیان همکاران خویش، تســریع بخشیدن به زمان انجـام پروژه‌های چاپ و تبلیغ، مدیریت و کاستن هزینه ها و بالا بردن روزافزون کیفیت خدمات را ماموریت خویش قلمداد می‌کند.

 

فلسفه دهکده تبلیغات

در بازار رقابتی امروز، موفقیت پروژه‌های چاپ و تبلیغات، علاوه بر داشـــتن تخصص، نیازمـــند توانایی ایجاد هماهنگی و انسجام بین واحدهای مجزای تولید از سوی مجری طرح‌هاست، چه آنکه انجام درست این موارد، در کنار تعهد و مدیریت زمان و هزینه هاست که کارساز است و مطلوب.